Disclaimer

Studio CD

Haag 59 3930 Hamont-Achel België Maatschappelijke naam: Studio CD Ondernemingsnummer of BTW-nummer: BE0640 299 968 Vennootschapsvorm: Eenmanszaak Rekeningnummer BE: BE58 4585 0616 5179 Rekeningnummer NL: NL39 ABNA04 1111 4182 Studio CD, hierna te noemen Studio CD, verleent u hierbij toegang tot salamander.be ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Studio CD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Studio CD spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Studio CD. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Studio CD nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Studio CD. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio CD, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.