Home | Studio CD

Het uitgangspunt

Het creeëren van opvallende vormgeving, zowel grafisch als ruimtelijk, is géén hocus pocus. Wel het resultaat van een creatief proces waaraan nuchter denkwerk ten grondslag ligt. Nuchter denkwerk met als voornaamste doelstelling dat de boodschap de juiste mensen onder ogen komt en duidelijk genoeg is om begrepen te worden.

Dit alles lijkt eenvoudig. De praktijk wijst echter uit dat het onderscheidend vermogen van de meeste vormgeving vaak niet meer is dan een mager aftreksel van een bestaand succesverhaal. Het voortborduren op het bekende, op het vertrouwde. Een goed onderbouwd concept maakt het mogelijk om te ontdekken wat mensen, markten en doelgroepen beweegt. Die waarneming is noodzakelijk om tot een goede creatieve strategie te komen.

Dit is de basis voor een doelmatig communicatief concept.

De werkwijze

Bij Studio CD kan u terecht voor een goed idee als het gaat over vormgeving in de meest ruime zin van het word: zowel grafisch als ruimtelijk.

Bij de grafische vormgeving gaat het doorgaans over 2D-uitingen. Hier ligt het accent op het mededelen, het overdragen van informatie tussen mensen en het daarmee leggen van verbindingen. Om dat te realiseren werkt Studio CD samen met onder andere professionele fotografen, illustratoren en goed geoutillleerde drukkers.

Bij de ruimtelijke vormgeving gaat het veelal over het invullen van ruimten waarbij de functie en gevoel van deze wordt verlengd en versterkt binnen de juiste verhoudingen van ruimte, mens en functie. Het werken met gespecialiseerde vakmensen, op elk denkbaar gebied, is hierbij de beste garantie op een goed eindresultaat.

In beide gevallen heeft Studio CD de touwtjes stevig in handen.

“Het inlevingsvermogen levert het ‘creatieve’ maatpak, passend voor de gebruiker én afgestemd op de doelgroep.“

Cees Dobma

Knappe kop van Studio CD

Handtekening Cees Dopma Studio CD

Grafische vormgeving

Op het gebied van de grafische vormgeving zijn de activiteiten van Studio CD onder te verdelen in een aantal specialismen: bedrijfsstijlen, advertenties, jaarverslagen, bedrijfspresentaties, periodieken, ...

Grafische Vormgeving

Ruimtelijke vormgeving

Bij ruimtelijke vormgeving, is de ruimte, het gebouw bepalend voor de stijl van het vormgeven. Soms wordt de vormgeving aangepast aan het reeds bestaande. In een ander geval bepalen de bouwtekeningen en de wens van de klant de uiteindelijke creatieve vertaling.

Ruimtelijke vormgeving